Catégories

  Odstúpenie od zmluvy

   

  Odstúpiť od kúpnej zmluvy máte na základe zákona č.102/2014 (SR) právo do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

   

  Pri odstúpení od zmluvy nám nevyhovujúci tovar zašlite späť na našu adresu:

   

  ŠPERKY s.r.o.

  Dénešova 8 - OC Jednota

  04023 KOŠICE

  Slovenská republika

   

  Tovar odosielajte:

   

  • dôkladne zabalený (odporúčame doporučene), nie na dobierku. V prípade zaslania tovaru na dobierku nedôjde k jeho prevzatiu.

   

  • Pripojte k nemu kópiu faktúry s číslom bankového účtu a vyplnený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy (urýchlite tým celkový proces vybavenia).
   Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete tu: vf_odstupenie_od_zmluvy_sk.docx

   

  Tovar musí vyhovovať nasledovným podmienkam:

   

  • Tovar musí byť v pôvodnom obale.
  • Tovar musí byť nepoškodený.
  • Tovar nesmie byť použitý - nie je na ňom vidieť známky používania a nosenia.
  • Tovar musí byť kompletný!

   

  Kupujúci je povinný uhradiť nevyhnutné náklady spojené s vrátením tovaru v prípade, že vracia tovar, ktorý je bez vady.

   

  Pri zasielaní tovaru neručíme za prípadnú stratu tovaru na ceste k nám - je povinnosťou zákazníka tovar zabaliť tak, aby nedošlo pri preprave k jeho poškodeniu alebo strate.

   

  Pokiaľ bol zákazníkovi doručený poškodený / iný druh / iná veľkosť tovaru (t.j. došlo k pochybeniu z našej strany) zákazníkovi budú uhradené aj poštovné náklady.

   

  Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru peniaze za tovar zašleme prevodom na bankový účet najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní nepoškodeného a nepoužitého tovaru.

   

  Pri vrátení kompletného tovaru predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, vrátanie nákladov na dopravu.

  Predávajúci však nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady na dopravu, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

   

  Najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný našou spoločnosťou je zaslanie Slovenskou poštou.

   

  Pri odstúpení od zmluvy náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

  V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený späť na náklady odosielajúceho.

   

   

  Osobné vrátenie tovaru

   

  V prípade osobného doručenia tovaru je potrebné vopred si dohodnúť  termín osobného doručenia z dôvodu prípravy potrebnej administrácie (dobropis, reklamačný protokol atď...). Tovar môžete osobne priniesť každý pracovný deň okrem pondelka v čase 08.00 – 16.00 hod..

   

   

   

   

   

   


  homeAccueil

  local_mall
  cancel
  cancel